Welkom in ons Verloskundig Samenwerkings Verband!

Dit is de website van het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Amsterdam Oost-Centrum.

Deze website dient als algemeen informatiepunt voor (aanstaande) ouders in Amsterdam Oost-Centrum en verwijst naar alle deelnemende partijen binnen het VSV.

Het VSV is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in Amsterdam Oost-Centrum: verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders.

Wij streven naar kwalitatief excellente geboortezorg voor alle zwangeren. Op de pagina infographic, onder bevalling, kun je een aantal cijfers vinden van uitkomsten van ons VSV over het jaar 2021

 

 

Visie

Het leveren van hoogwaardige geboortezorg aan moeder en kind, waarbij optimale uitkomsten voorop staan, aangevuld met een hoge mate van tevredenheid over de zorgverlening, leidend tot een positieve (beval)ervaring voor de cliënt.