Welkom in ons Verloskundige Samenwerkings Verband!

Dit is de website van het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Amsterdam Oost-Centrum.

Deze website dient als algemeen informatiepunt voor de (aanstaande) ouders in Amsterdam Oost-Centrum en verwijst naar alle deelnemende partijen binnen het VSV.

Het VSV is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in Amsterdam Oost-Centrum: verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders.

Wij streven naar kwalitatief excellente geboortezorg voor alle zwangeren.

 

 

Visie
Het leveren van hoogwaardige geboortezorg waarbij een gezond kind en een gezonde moeder als uitkomsten voorop staan, aangevuld met een hoge mate van tevredenheid over de zorgverlening, leidend tot een positieve (beval)ervaring voor de cliënten. De basiswaarden hierin zijn:
- Werken vanuit gezamenlijkheid, betrokkenheid, wederzijds vertrouwen en respect, zodat de cliënten de beste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plek ontvangen.
- Integraal invulling geven aan visie en gemeenschappelijke doelen vanuit gedrevenheid, plezier en passie!

NIEUWSFLITS: NIPT

NIPT per 1 april 2017

 

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere vrouw wordt afgenomen en onderzocht.


Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of
het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig
is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is
bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.

U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

 

Wetenschappelijke studie

Vanaf 01 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland kiezen voor de NIPT maar dat kan alleen als
u meedoet aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).

Waarom een studie? In het buitenland is al meer ervaring met de NIPT. Daar is gebleken dat de NIPT
een zeer betrouwbare test is. De minister wil nu laten onderzoeken of de test ook in Nederland goed werkt.
En wat vrouwen vinden van de NIPT. Als u kiest voor de NIPT geeft u toestemming dat onderzoekers uw
gegevens mogen gebruiken. Hiervoor tekent u een toestemmingsformulier.

Op www.meerovernipt.nl leest u meer over de wetenschappelijke studie en wat er gebeurt met uw gegevens.

Nevenbevindingen bij de NIPT

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan down-, edwards- en patausyndroom vinden
bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Dat zijn dan nevenbevindingen.
U beslist zelf of u nevenbevindingen wilt weten. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen:
van heel ernstig tot minder ernstig. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Van alle 1000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

 

Betaling

Vanaf 01 april 2017 kunt u op de website www.niptbetalen.nl informatie vinden over de betaling van de NIPT.
 

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NIPT en nevenbevindingen.

NIEUWSFLITS: ZIKA

Zikavirus

 

 

 

Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

In Nederland is infectie met zikavirus alleen vastgesteld bij mensen die het virus in het buitenland hebben opgelopen. Het is tot nu toe bij ruim 40 reizigers vastgesteld. Waarschijnlijk zijn er veel meer    mensen besmet geraakt, want maar een op de vijf mensen krijgt daadwerkelijk klachten na een besmetting. Verspreiding van het zikavirus binnen Nederland is onwaarschijnlijk omdat de verantwoordelijke muggen in Nederland niet voorkomen.

Advies voor zwangeren en hun partner

  • Zwangere vrouwen en vrouwen die tijdens of vlak na de reis zwanger willen worden, wordt geadviseerd om de noodzaak van de reis te bespreken met een arts en reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.
  • Meld een recent bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens de reguliere controles bij de verloskundige of arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie door het zikavirus.
  • Mannen die in landen zijn geweest waar het zikavirus heerst én een zwangere vrouw hebben wordt uit voorzorg geadviseerd om tot één maand na terugkomst een condoom te gebruiken bij seksueel contact. Dit geldt ook voor mannen die geen klachten hebben gehad.
  • Vrouwen die zwanger willen worden, wordt geadviseerd om dit uit te stellen tot na één maand na terugkomst uit een land waar het zikavirus heerst. Gebruik in de tussentijd een condoom of andere anticonceptie bij seksueel contact.

Meer informatie vindt u op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus