Meer info?

Bevallen in het Anna Paviljoen

  • Bevallingshoudingen
  • Hoe bereid je je voor op je bevalling?
  • Stuitligging: versie, vaginaal of keizersnede?

http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/188/stuitligging-uitwendige-versie/

  • Stuitligging (OLVG)
  • Stuitligging NVOG
  • Keizersnede (OLVG)

https://www.olvg.nl/afdelingen/verloskunde/medische_informatie/keizersnede