Waar bevallen? Thuis of ziekenhuis?

 

In Nederland mag u in veel gevallen zelf kiezen waar u wilt bevallen; thuis, in een bevalcentrum of in het ziekenhuis. U kan dan zelf bepalen wat uw wensen zijn voor de bevalling. We bespreken dit al ruim voor de bevalling zodat voor iedereen duidelijk is waar er rekening mee gehouden moet worden. Om alles duidelijk vast te leggen kunt u een geboorteplan schrijven.

 

Thuis bevallen

Tijdens uw zwangerschap maakt de (klinisch) verloskundige en/of gynaecoloog een risico-inschatting voor de bevalling. Wanneer de zwangerschap zonder problemen is verlopen en er verder geen bijzonderheden zijn, dan kunt u ervoor kiezen om thuis te bevallen. Op het moment dat de bevalling begint, komt de verloskundige bij u thuis.

De verloskundige controleert de hartslag van uw kind en doet een inwendig onderzoek. Is uw bevalling nog in de beginfase, dan spreekt de verloskundige met u af wanneer ze weer terugkomt. Op het moment dat de bevalling ver genoeg gevorderd is, schakelt de verloskundige thuis de kraamverzorgster in. De kraamverzorgster ondersteunt tijdens de bevalling en assisteert de verloskundige. Zodra er problemen dreigen te ontstaan, belt uw eigen verloskundige de klinisch verloskundige of arts assistent gynaecologie van het OLVG Oost. Uw bevalling wordt dan verder voortgezet in, en onder leiding van, het ziekenhuis.

 

In het ziekenhuis... omdat u dat graag wil

Ook als uw zwangerschap zonder problemen verloopt en tijdens de bevalling geen problemen worden verwacht, kunt u ervoor kiezen om in de verloskamers in het ziekenhuis te bevallen. Dit betekent dat u onder leiding van uw eigen verloskundige in het ziekenhuis bevalt: een poliklinische bevalling.

U belt de verloskundige wanneer de bevalling begonnen is. Zij komt dan eerst bij u thuis voor een controle. Daar onderzoekt de verloskundige u om te beoordelen in welke fase van de bevalling u bent en als de bevalling goed op gang is regelt de verloskundige dat u naar het ziekenhuis kunt gaan. Als u bevalling zonder problemen verloopt, dan kunt u binnen een aantal uur na de bevalling weer naar huis. Doet zich tijdens de bevalling een complicatie voor, dan laat uw verloskundige de zorg overnemen door de klinisch verloskundige of arts assistent gynaecologie van het ziekenhuis. In het OLVG Oost, het Anna Paviljoen, blijft u dan op dezelfde suite en wordt dus niet verplaatst.

 

In het ziekenhuis... omdat het moet

Sommige zwangeren hebben een medische indicatie, dat houdt in dat zij onder controle staan van een verloskundig professional in het ziekenhuis. De bevalling vindt dan plaats in het Anna Paviljoen.

De bevalling wordt begeleidt door een klinisch verloskundige of arts-assistent gynaecologie van het OLVG Oost. Ook als er problemen zijn of ontstaan tijdens de zwangerschap of bevalling, dan vindt de bevalling altijd plaats in het ziekenhuis. In dit geval bekijken de (klinisch) verloskundige en gynaecoloog samen hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden om zoveel mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen.