Kinderwens

Wilt u zwanger worden? Het is belangrijk om een goede voorbereiding te treffen. Hieronder vindt u de belangrijkste adviezen en informatie die u moet weten voordat u zwanger wordt. Als u meer vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met een verloskundige (kinderwenspunt), klinisch verloskundige, uw huisarts of gynaecoloog.

 

Zwanger worden

Ongeveer halverwege de menstruatiecyclus bestaat de meeste kans om zwanger te worden als u gemeenschap heeft. Bij iedere keer dat u in die vruchtbare periode gemeenschap heeft is de kans dat u zwanger wordt iets minder dan 10%. Het is dus mogelijk om, wanneer er sprake is van een kinderwens en onbeschermde geemeenschap plaatsvindt,  ‘de eerste keer’ zwanger te worden, maar het is ook normaal dat het een aantal maanden duurt voordat een zwangerschap zich aandient. Als het langer duurt dan een jaar om zwanger te worden, dan is het goed om indien daar behoefte aan is contact op te nemen met uw huisarts, verloskundige, klinisch verloskundige of gynaecoloog.

 

Medicatiegebruik

Slikt een van u beiden medicijnen? Bespreek met uw (huis)arts of die medicijnen gebruikt kunnen blijven als een zwangerschap gewenst is. Medicijnen kunnen invloed hebben op de vruchtbaarheid en de gezondheid van uw ongeboren kind. Misschien kan er tijdelijk overgestapt worden op een ander medicijn, dat veiliger is.

Het overstappen op een ander medicijn is niet altijd (per acuut) mogelijk.  Bespreek dat daarom met de (huis)arts voordat u zwanger probeert te worden. Vraag advies aan de verloskundige, uw arts of apotheker over medicijngebruik.

 

Vitamines

Gebruik als u zwanger wilt worden wel foliumzuur en vitamine D, maar vermijdt teveel vitamine A.

Foliumzuur

Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om voldoende foliumzuur in uw lichaam te hebben. Helaas krijgt u daar vaak onvoldoende van binnen middels een regulier eetpatroon. Zelfs niet als u heel gezond eet. Daarom is het belangrijk om tijdens de zwangerschap tabletten met foliumzuur te slikken.

U kunt hier het best zo vroeg mogelijk mee beginnen: al vanaf het moment dat u zwanger wilt worden. Als u tien weken zwanger bent, kunt u stoppen met de foliumzuurtabletten.

Als u foliumzuur slikt, heeft u een kleinere kans dat uw kind een open ruggetje krijgt. Deze kans is ongeveer de helft kleiner (0,03 %) dan wanneer u geen foliumzuur slikt (ca 0,05%). Een open ruggetje heeft te maken met het zenuwstelsel van het kind. Dat zenuwstelsel wordt meteen na de bevruchting gemaakt en om dat te maken is foliumzuur nodig.

Vitamine D

Vitamine D helpt onder andere bij de bot-opbouw van het kind. De WHO (World Health Organisation) adviseert alle zwangeren ongeacht huidskleur om 10mcg vitamine D extra per dag te slikken.

Vitamine A

Te veel vitamine A kan in de zwangerschap schadelijk zijn voor uw kind. In lever zit veel vitamine A. Eet hier weinig van of eet het niet.

Lever zit in:

 • leverworst
 • leverpastei
 • paté
 • Hausmacher
 • Berliner
 • leverkaas.

Eet hiervan niet meer dan één boterham per dag.

 

Roken

Stop voordat u zwanger wordt met roken. Uit onderzoek blijkt dat rokende vrouwen minder vruchtbaar zijn waardoor het langer duurt om zwanger te worden en er minder kans is op succes bij behandelingen als IVF. Rokende mannen zijn ook minder vruchtbaar omdat ze minder zaadcellen hebben en de zaadcellen minder beweeglijk zijn. Roken tijdens de zwangerschap heeft bovendien ernstige gevolgen voor de baby. De eerste weken weet u vaak niet dat u zwanger bent en kunnen deze gevolgen al wel een rol spelen, bijvoorbeeld bij de aanleg van de organen van het kind.

 

Alcohol

Van alcohol wordt u minder vruchtbaar. Dat betekent dat u minder makkelijk zwanger wordt. Dat kan al gebeuren als u minder dan 1 glas wijn of bier per dag drinkt. Meestal ontdekt u pas na een paar weken dat u zwanger bent. In die periode vormen de organen van uw kind zich al. Als u blijft drinken, kan dat slecht zijn voor de gezondheid van het kind in uw buik. U heeft daarbij een grotere kans op een miskraam. Bent u gestopt maar blijft u man alcohol drinken rond het moment dat u zwanger wordt? Ook dan loopt u een grotere kans op een miskraam.

 

Drugs

Ook voor het gebruik van drugs geldt dat u hier mee moet stoppen voordat u zwanger wilt worden. Drugs kunnen invloed hebben op het krijgen van een miskraam en de ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt immers de drugs ook binnen. Heeft u hulp nodig bij het stoppen met gebruik van sigaretten, alcohol of drugs? Vraag advies bij een verloskundige of uw huisarts.

 

Vermijd risico's op uw werk

Werk kan invloed hebben op uw vruchtbaarheid en de gezondheid van uw ongeboren kind. Bijvoorbeeld als u tijdens uw werk in contact komt  met schadelijke stoffen, zoals oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, narcosegassen, medicijnen tegen kanker, zware metalen of andere chemische middelen. Ook kan het schadelijk zijn als u blootgesteld wordt aan straling of als u werk doet waarbij u een infectie kunt oplopen. Bespreek de invloed van uw werk indien nodig met de bedrijfsarts voordat u zwanger wordt. Misschien moet of kan u extra beschermd worden. Heeft u geen bedrijfsarts? Overleg dan met uw verloskundige, huisarts, gynaecoloog of werkgever.

 

Eet gezond en gevarieerd

Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent) is het extra belangrijk om gezond en gevarieerd te eten. Eet liever geen zachte kaas die gemaakt is van rauwe melk (au lait cru). En eet geen voorverpakte rauwe vis. Zorg dat vlees, vis en schaaldieren helemaal gaar zijn als u ze eet. Was groente en fruit goed en bewaar rauwe producten afgedekt in de koelkast. Zie uitgebreide informatie over voeding in zwangerschap: voeding en leefstijl.

 

Streef naar een gezond gewicht

Als u een gezond gewicht hebt, is dat beter voor uw vruchtbaarheid, uw zwangerschap en de gezondheid van uw kind. Het is niet gezond om te zwaar te zijn of te licht. Wilt u afvallen? Doe dit dan ruim voor de zwangerschap, dat is beter dan vlak ervoor of tijdens de zwangerschap. Wilt u advies over hoe u een gezond gewicht krijgt? Neem dan contact op met uw huisarts, verloskundige of een diëtist.

 

Voorkom infecties

Infecties kunnen schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Tips om infecties te voorkomen:

 • Verschoon de kattenbak liever niet zelf.
 • Draag handschoenen bij het tuinieren.
 • Ga na of u ingeënt bent tegen (kinder-)ziekten zoals rodehond en als u nog niet bent ingeënt, regel dan dat dit gebeurt ruim voordat u zwanger wordt.
 • Als de kans bestaat dat u een seksueel overdraagbare aandoening hebt (soa), laat de huisarts of soa-polikliniek u dan onderzoeken voordat u zwanger bent. Soa's zijn vaak goed te behandelen.

 

Langdurige ziekte

Een langdurige ziekte is bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, epilepsie of een psychische ziekte. Een langdurige ziekte kan invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de zwangerschap en de gezondheid van uw kind. De zwangerschap kan ook invloed hebben op uw eigen gezondheid. Vraag hierover advies aan uw behandelend arts.

 

Erfelijke ziektes

Van elke 100 kinderen worden gemiddeld 2 tot 3 kinderen geboren met een aangeboren ziekte. De kans op een kind met een aangeboren ziekte is groter:

 • Als in de familie van de ouders een erfelijke of aangeboren ziekte voorkomt.
 • Als de ouders familie van elkaar zijn, bijvoorbeeld neef en nicht.

Als de kans bestaat dat in jullie familie een erfelijke ziekte voorkomt, dan kunt u daar vaak al vóór de zwangerschap onderzoek naar laten doen. U heeft dan meer tijd en mogelijkheden om keuzes te maken dan tijdens de zwangerschap.

 

Leeftijd 36+

Bent u al wat ouder, dan kan het langer duren om zwanger te worden. Ook heeft u dan meer kans op een miskraam, problemen tijdens de zwangerschap of een kind met een chromosomale afwijking. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk in de zwangerschap naar de gezondheid van het kind.

Kijk voor meer informatie op www.strakszwangerworden.nl en www.zwangerwijzer.nl