Wat is kraamzorg?

 

Kraamzorg is de ondersteuning, in de brede zin van het woord, van ouders en hun pasgeborene in de eerste week na de geboorte. De kraamverzorgende is in die tijd u steun en toeverlaat. Zij leert alles wat u als ouders moet weten over de verzorging van uw baby.

Ze helpt met de verzorging en voeding van uw baby, geeft tips en zorgt ervoor dat de moeder goed kan herstellen na de bevalling.

Daarnaast is de kraamverzorgende een belangrijke schakel tussen de ouders, het kindje en de verloskundige. Ze controleert dagelijks de gezondheid van moeder en kind. Ze legt haar bevindingen vast in het zorgdossier welke ter informatie dient voor de verloskundige.

De prioriteit van de kraamverzorgende ligt bij moeder en kind.

De basistaken van de kraamverzorgende zijn:

  • De verzorging en controle van de moeder.
  • De verzorging en controle van de baby.
  • Voorlichting instructie en integratie van de baby in het gezin.
  • Observeren signaleren en rapporteren.
  • Waarborgen van hygiëne.
  • De verzorging en / of opvang van huisgenoten.
  • Het uitvoeren van licht huishoudelijke taken.

 

Hoe lang blijft de kraamverzorgende ?

Kraamzorg begint bij de geboorte van de baby en duurt acht dagen van gemiddeld vijf tot zes uur per dag, de kraamweek.

Bij een thuisbevalling verleent de kraamverzorgende assistentie en ondersteuning aan de verloskundige en zal ze na de geboorte van de baby nog een aantal uur bij het gezin blijven om hen te voorzien van de eerste verzorging en informatie.

Vindt de bevallling in het ziekenhuis plaats dan zal de kraamverzorgende meestal al langskomen op de dag van ontslag om de ouders voor te bereiden op de eerste nacht thuis met de baby.

 

Kraambed in het ziekenhuis

Soms is het nodig om na de bevalling wat langer in het ziekenhuis te blijven onder controle van de gynaecoloog of kinderarts. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u bloeddrukproblemen hebt, een keizersnede hebt gehad of te veel bloed verloren hebt tijdens de bevalling. Zodra alles weer goed gaat met u en uw kind gaat, neemt de verloskundige de zorg weer over en kunt u de kraambedperiode verder thuis doorbrengen.

 

Diverse vormen van kraamzorg

  • 5 à 6 uur kraamzorg per dag

Normaal gesproken heeft iedere kraamvrouw recht op 49 uur kraamzorg er vanuit gaande dat ze borstvoeding wil geven aan haar baby. Dat komt neer op zo`n 5 tot 6 uur zorg per dag.

  • 3 à 4 uur kraamzorg per dag

Bij deze vorm van kraamzorg zal de prioriteit van de kraamverzorgende liggen bij de verzorging van moeder en baby en het begeleiden bij borstvoeding. Daarnaast zal zij veel aandacht besteden aan voorlichting en integratie van de baby in het gezin.

  • 7 à 8 uur kraamzorg per dag

Soms is het nodig dat de kraamverzorgende extra ondersteuning biedt tijdens de kraamweek. De verloskundige zal indien extra zorg nodig is hier een medische indicatie voor geven. De kraamverzorgende zal dan wat langer in huis zijn om de zorg te geven die aansluit bij de behoeften.

 

Verlengde kraamzorg

Normaal blijft de kraamverzorgende tot en met de 8ste dag na de geboorte van de baby. Toch kan het voorkomen dat er door omstandigheden behoefte bestaat aan één of twee extra dagen kraamzorg. In overleg met de verloskundige kan in dergelijke gevallen de zorg uitgebreid worden naar maximaal 10 dagen.

 

Verlate kraamzorg / couveuse nazorg

Als u na de bevalling langer dan tien dagen in het ziekenhuis moet verblijven, komt u mogelijk in aanmerking voor verlate kraamzorg. Verlate kraamzorg is een vorm van kraamzorg, die alleen op indicatie van de verloskundige, huisarts of gynaecoloog krijgt. Informeer bij de zorgverzekeraar of die deze verlate kraamzorg ook vergoedt.

 

Inschrijven voor kraamzorg

Het inschrijven voor kraamzorg moet voor de vierde maand maar kan reeds vanaf de 12e zwangerschapsweek plaatsvinden. Dit kan rechtstreeks bij een kraambureau of via de verzekeraar. Geef aan de  verzekering door dat u zwanger bent en kraamzorg wilt ontvangen. Afhankelijk van uw polis heeft u recht op een kraampakket.

 

Vergoeding van kraamzorg

Kraamzorg wordt vergoed via het basispakket. Wel geldt een eigen bijdrage per uur van € 4,20. Afhankelijk van de verzekeringspolis wordt de eigen bijdrage ook vergoed. 

Inschrijving kan plaatsvinden via onderstaande kraambureaus welke een samenwerkingsovereenkomst hebben met het VSV- Amsterdam Oost-Centrum.