Voeding voor uw kind

 

Geeft u borst of flesvoeding?

Tijdens uw zwangerschap denkt u na of u borstvoeding of flesvoeding wilt gaan geven. Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor uw kind, maar is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als u bepaalde medicatie gebruikt. Of misschien zijn er andere omstandigheden die u doen twijfelen wat voor u de beste keuze is.

http://deverloskundige.nl/net-bevallen/tekstpagina/42/voeding-baby/

 

Voorlichting en advies

Er worden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over borstvoeding georganiseerd

https://www.olvg.nl/afdelingen/anna_paviljoen/medische_informatie/borstvoeding_voorlichting.

Ook kunt u tijdens de zwangerschap al een afspraak maken met een lactatiekundige voor een persoonlijk advies. Desgewenst kan de lactatiekundige u na de bevalling thuis begeleiden bij het geven van borstvoeding. In Amsterdam zijn verschillende zelfstandige lactatiekundigen werkzaam.

 

Borstvoeding

Borstvoeding is precies afgestemd op de behoeften en leeftijd van uw kind. Het is goed om uw kind ten minste 6 maanden borstvoeding te geven, maar lukt dat niet: elke week is meegenomen. In borstvoeding zitten onder andere antistoffen die het afweersysteem van de baby ondersteunen tegen ziektes en allergieën. Borstvoeding is belangrijk ter ondersteuning van dit nog onrijpe systeem.

Kinderen die borstvoeding krijgen zijn minder vaak ziek en hebben minder risico op verschillende ziektes op latere leeftijd. Bovendien verloopt de ontwikkeling van uw kind optimaal als je borstvoeding geeft. Borstvoeding is ook iets wat u en uw baby na de bevalling nog moeten leren. Instinctief weet de baby waar hij of zij moet zijn en u weet ook instinctief wat u moet doen, maar er kunnen omstandigheden zijn die de start van borstvoeding bemoeilijken. Daarom is het goed om u tijdens de zwangerschap voor te bereiden op het geven van borstvoeding. Bezoek samen met uw partner een voorlichtingsavond of cursus en lees erover. Net als de meeste kraambureaus in de regio is het OLVG in het bezit van het WHO-Unicef Borstvoedingscertificaat. Dat betekent dat wij u deskundig begeleiden bij het geven van borstvoeding om een optimale start van borstvoeding mogelijk te maken. In de praktijk houdt dat in grote lijnen in dat als u in het ziekenhuis bevalt, uw baby bij u op de kamer blijft, uw baby niet onnodig bijvoeding krijgt en u gestimuleerd wordt uw baby vaak aan te leggen.

Hierbij gelden de

 ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’:

  1. De praktijk heeft een beleid ten aanzien van de borstvoeding, dat standaard bekendgemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers worden de vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Moeders worden binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen met borstvoeding geven.
  5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand houden, zelfs als je baby van de moeder gescheiden moet worden.
  6. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.
  7. Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven (rooming-in).
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven.
  10. Bij het beëindigen van de zorg wordt verwezen naar borstvoedingsgroepen (moedergroepen)

https://www.olvg.nl/afdelingen/anna_paviljoen/medische_informatie/borstvoeding_de_voordelen_voor_moeder_en_kind

Hoe borstvoeding werkt en hoe de baby het beste aangelegd kan worden is te vinden op de volgende sites

 

Over flesvoeding

Niet iedere vrouw kan of wil borstvoeding geven. Flesvoeding is dan een alternatief dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat die uw kind nodig heeft. In flesvoeding zitten geen antistoffen die het immuunsysteem van uw baby ondersteunen.

Als u, uw partner of eventuele andere kind(eren) last hebben van astma of allergieën, dan kan het verstandig zijn om hypoallergene kunstvoeding te geven. De eiwitten in hypoallergene kunstvoeding hebben een speciale behandeling ondergaan, waardoor de kans op een allergische reactie bij uw baby kleiner is.