Over VSV

Het VSV is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in Amsterdam Oost-Centrum: verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders. 

Wij streven naar kwalitatief excellente geboortezorg voor alle zwangeren.

Het VSV Amsterdam Oost-Centrum maakt onderdeel uit van de Stichting Verloskunde Centrum Oost (VCO). De Stichting VCO is een samenwerkingsverband tussen zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en het OLVG.

 

 

Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van de verloskunde plaats binnen de stichting VCO

In het Echopunt worden echo's gemaakt op verwijzing van de verloskundige of gynaecoloog.

Mocht uw kind in stuit liggen dan kan er een verwijzing plaatsvinden naar het Versiepunt.

Informatie omtrent zwangerschap, voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding is te vinden onder het Voorlichtingspunt.

Veelal lukt het zwanger worden vlot en spontaan, maar dit is niet in alle gevallen zo. Mochten er hier omtrent vragen bestaan dan verwijzen wij door naar het Kinderwenspunt.