“Jouw bevalervaring is waardevol voor het verbeteren van de zorgverlening”

De Cliëntenraad

De Clientenraad van het Verloskundig Samenwerkingverband (VSV) bestaat uit (aanstaande) ouders die – vanuit hun bevalervaring in Amsterdam Oost – het waardevol vinden om gevraagd en ongevraagd advies geven over de verbetering van de geboortezorg.

Onderwerpen in de Cliëntenraad

Onderwerpen in de Clientenraad waren onder andere het geboorteplan, elektronisch patienten dossier (EPD), voorlichting(brochures) rondom de bevalling en pijnbestrijding. De zorgverleners van het VSV (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders) leggen actuele onderwerpen en vragen aan de Cliëntenraad voor. Ook kunnen de leden zelf onderwerpen op de agenda plaatsen.

De Cliëntenraad komt 4 x per jaar samen.

 

Heb je interesse in deelname aan de clientenraad? Meld je aan via:  m.vanrijn@olvg.nl

 

Bregt, lid van de Cliëntenraad, moeder van 2 kinderen:

“Tijdens de zwangerschap van ons tweede kind realiseerden we dat we bij de eerste zwangerschap helemaal niet goed waren voorbereid op de bevalling. Bij ons tweede kind zorgden de juiste voorlichting en zorgverlening voor een totaal andere bevalervaring. Ik vind het interessant om in de Cliëntenraad mee te praten over het verbeteren van de voorlichting rondom de bevalling.”

Arnold, lid van de Cliëntenraad, vader van 6 kinderen:

“Voor mij waren de zwangerschappen en vooral de bevallingen van mijn kinderen zeer indrukwekkend. Ik gun iedere zwangere en partner hierbij een zo goed mogelijke begeleiding. Dat is voor mij reden om als betrokken partner mee te praten in de Cliëntenraad.”

Laura Schuit, kraamzorgverlener bij De Kleine Amsterdammer:

"Als kraamverzorgende heb je meestal de meeste uren contact met moeders en hun partner(s). Ik vind het belangrijk om uit eerste hand te horen wat zij vinden en zouden willen t.a.v. zorg. Als we ècht goed naar elkaar luisteren is er zoveel mogelijk.”

Marloeke van Rijn, Klinisch verloskundige OLVG Oost, moeder van 2 kinderen:

“Als je een kindje verwacht, heb je maar één wens: een gezond kind én gezonde moeder. Daarbij is betrokken en professionele zorg een vereiste. De inbreng van ouders (in spe) is essentieel om kritisch naar deze zorg te kijken en de standaard hoog te houden. Dat is voor mij de reden om mee te praten in de Cliëntenraad.”

Eline van den Akker, Gynaecoloog OLVG

We willen als zorgverleners optimale zorg leven. Op medisch inhoudelijk vlak weten we gelukkig heel goed hoe we dat kunnen doen. Maar wat is daarnaast nou voor de zwangere het handigste, fijnste en/of prettigste? Het is heel fijn om daarvoor de cliëntenraad te hebben en als klankbord te mogen raadplegen. Daarnaast worden ook de ongevraagde adviezen van de cliëntenraad zeer gewaardeerd.