Over VSV

Het VSV maakt onderdeel uit van Het Verloskunde Centrum Oost (VCO). Het VCO is een samenwerkingsverband tussen zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van de verloskunde plaats binnen het VCO. In het Echopunt worden echo's gemaakt op verwijzing van de verloskundige of gynaecoloog. Mocht jullie kind in stuit liggen dan kan er een verwijzing plaatsvinden naar het Versiepunt.

Informatie omtrent zwangerschap, voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding is te vinden onder het Voorlichtingspunt.

Veelal lukt het zwanger worden vlot en spontaan, maar dit is niet in alle gevallen zo. Mochten er hier omtrent vragen bestaan dan verwijzen wij door naar het Kinderwenspunt.