Privacy verklaring

Zwanger in Oost gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
Zwanger in Oost deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
Zwanger in Oost bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
Zwanger in Oost houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 
Zwanger in Oost vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 
Zwanger in Oost informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
Zwanger in Oost informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
Zwanger in Oost informeert cliënten indien Zwanger in Oost bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.