Waar bevallen?

 

 

In Nederland mag je in veel gevallen zelf kiezen waar je wilt bevallen; thuis, in een bevalcentrum of in het ziekenhuis. Je kunt zelf bepalen wat je wensen zijn voor de bevalling. We bespreken dit al ruim voor de bevalling zodat voor iedereen duidelijk is waar er rekening mee gehouden moet worden en of dit te realiseren is. Om je wensen vast te leggen kun je een bevalplan schrijven, houd er wel rekening mee dat hoe een bevalling uiteindelijk verloopt, niet te plannen valt.

 

Thuis bevallen

Tijdens je zwangerschap maakt je verloskundig zorgverlener een risico-inschatting voor de bevalling. Wanneer de zwangerschap zonder problemen is verlopen en er verder geen bijzonderheden zijn, dan kun je ervoor kiezen om thuis te bevallen. Op het moment dat de bevalling begint, komt de eerstelijns verloskundige bij je thuis, alwaar zij de controles uitvoert. Is je bevalling nog in de beginfase, dan spreekt de verloskundige met je af wanneer ze weer terugkomt. Op het moment dat de bevalling ver genoeg gevorderd is, schakelt de verloskundige de kraamverzorgster in. De kraamverzorgster ondersteunt tijdens de bevalling en assisteert de verloskundige.

Zodra er problemen dreigen te ontstaan, belt je verloskundige de klinisch verloskundige of arts assistent gynaecologie van het ziekenhuis. Je bevalling wordt dan meestal voortgezet in en onder leiding van, het ziekenhuis.

 

In het ziekenhuis... omdat je dat graag wilt

Ook als je zwangerschap zonder problemen verloopt en tijdens de bevalling geen problemen worden verwacht, kun je ervoor kiezen om in de verloskamers in het ziekenhuis te bevallen. Dit betekent dat je onder leiding van je eigen verloskundige in het ziekenhuis bevalt: een poliklinische bevalling.

Je belt de verloskundige wanneer de bevalling begonnen is, zij komt dan eerst bij je thuis voor een controle. Als de bevalling goed op gang is regelt de verloskundige dat je naar het ziekenhuis kunt gaan. Als je bevalling zonder problemen verloopt, dan kun je binnen een aantal uur na de bevalling weer naar huis. Doet zich tijdens de bevalling een complicatie voor, dan laat je verloskundige de zorg overnemen door de klinisch verloskundige of arts assistent gynaecologie van het ziekenhuis. In het OLVG Oost, het Anna Paviljoen, blijf je dan op dezelfde suite als je kindje.

 

In het ziekenhuis... omdat het moet

Sommige zwangeren hebben een medische indicatie, dat houdt in dat zij onder controle staan van een verloskundig zorgverlener in het ziekenhuis. De bevalling wordt begeleidt door een klinisch verloskundige of arts-assistent gynaecologie van het ziekenhuis. Ook als er problemen zijn of ontstaan tijdens de zwangerschap of bevalling, vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis. De klinisch verloskundige en gynaecoloog bekijken dan samen hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden om zoveel mogelijk aan je wensen te kunnen voldoen.

Klik hier voor een filmpje over het Anna Paviljoen