Niet tevreden?

Het is belangrijk om je op je gemak te voelen bij je zorgverleners. Het is bovendien prettig als het contact met de zorgverleners deskundig en aangenaam verloopt. Daarom doen de leden van het VSV er alles aan om jou, je naaste(n) en je baby goed te begeleiden. Je mag van hen verwachten dat zij goede, professionele zorg bieden.

Wij hopen dan ook dat je tevreden bent met onze zorgverlening. Soms kan het anders lopen dan je had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor je niet tevreden bent over (een deel van) de zorgverlening, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door je ervaring met ons te delen, bied je ons kansen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren, zodat we jou én anderen in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

 

Klachtenregelement VSV Oost Centrum

Als je toch ergens ontevreden over bent, bijvoorbeeld over de bejegening door één van de medewerkers, je behandeling of bezoek aan een van de locaties, dan willen wij dat graag weten. Mogelijk kunnen wij je onvrede helpen oplossen maar zéker kunnen wij je ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Het is goed om in alle gevallen eerst te proberen er samen met je zorgverlener uit te komen!

Voor betrokken zorgverleners is het prettig dat je opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. Soms is het voldoende om je ervaring te delen. In een persoonlijk gesprek kan indien nodig ook direct samen naar een oplossing worden gezocht.

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn zorgverleners verplicht per januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze verplichting geldt voor alle zorgverleners in Nederland; voor zorginstellingen maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld een huisarts of zzp-ers. Alle leden van het VSV Oost Centrum beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Lukt het niet het probleem samen met je zorgverlener naar wens op te lossen, of wens je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de betreffende klachtenfunctionaris. Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionarissen leden VSV

De verschillende leden van het VSV kennen verschillende klachtenregelingen. Je kunt direct contact zoeken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de betreffende zorgverlener. Deze zal je verder helpen. Een overzicht vindt je hieronder.

Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris kun je uitleggen op welke wijze de zorgverlening in jouw ogen te kort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van haar/zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • De klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen jou en de medewerker tot wie de klacht zich richt. Op verzoek van jou of de betrokken medewerker kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijke gespreksleider hierbij aanwezig zijn;
  • De klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt je mondeling verslag uit;
  • De klachtenfunctionaris legt je klacht voor aan de medewerker waarover je klaagt, en verzoekt deze medewerker om een reactie te geven;

 

Klachtenregeling OLVG

De klachtenfunctionaris is aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur op locatie Oost en locatie West. Je kunt de klachtenfunctionaris benaderen via het klachtenformulier of per brief. De gegevens die in ieder geval nodig zijn zijn je naam, patiëntennummer of geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar:

  • Per telefoon: 020 599 22 93
  • Per post: OLVG, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam

Kijk hier voor meer informatie. 

 

Klachtenregeling verloskundigen

Alle eerstelijns verloskundige praktijken van het VSV Oost Centrum zijn aangesloten overeenkomstig de WKKGZ bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Hier kun je terecht bij een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris om je (gratis) verder te helpen wanneer je een klacht hebt over je verloskundige. 

De klachtenfunctionaris is bereikbaar:

  • Per telefoon: 088 – 0245123 maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) 
  • Per mail: klachtverloskunde@cbkz.nl.
  • Per post: CBKZ t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Kijk hier voor meer informatie 

 

Klachtenregeling kraamzorg

De kraamzorgorganisaties van het VSV Oost Centrum beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris via brancheorganisatie BO geboortezorg. Je kunt hier met je klacht terecht indien je er niet uitkomt met de kraamzorgorganisatie zelf. 

De klachtenfunctionaris is bereikbaar:

  • Per telefoon:  085 -0471 999 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
  • Per mail:  klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

 

Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Naast de klachtenprocedure bestaat ook de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen een verloskundige, arts of een verpleegkundige bij het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Kijk hier voor meer informatie.