Voeding voor je kind

Tijdens je zwangerschap denk je na of je borstvoeding of flesvoeding wilt gaan geven. Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor je kind, maar is niet altijd mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld als je bepaalde medicatie gebruikt. Of misschien zijn er andere omstandigheden die je doen twijfelen wat voor jou de beste keuze is. De keuze voor borstvoeding geeft daarnaast ook niet de garantie dat het altijd gaat lukken, het kan in het begin hard werken zijn en soms blijkt het niet mogelijk te zijn. Klik hier voor meer informatie om je te helpen met je keuze.

 

Borstvoeding

Borstvoeding is precies afgestemd op de behoeften en leeftijd van je kind. Het is goed om je kind ten minste 6 maanden borstvoeding te geven, maar lukt dat niet: elke week is meegenomen. In borstvoeding zitten onder andere antistoffen die het afweersysteem van de baby ondersteunen tegen ziektes en allergieën. Borstvoeding is belangrijk ter ondersteuning van dit nog onrijpe systeem. Kinderen die borstvoeding krijgen zijn minder vaak ziek en hebben minder risico op verschillende ziektes op latere leeftijd.

Borstvoeding is ook iets wat jij en je baby na de bevalling nog moeten leren. Instinctief weten jij en je kindje wat jullie moeten doen, maar er kunnen omstandigheden zijn die de start van borstvoeding bemoeilijken. Het is daarom goed om je tijdens de zwangerschap voor te bereiden op het geven van borstvoeding. Bezoek samen met je partner een voorlichtingsavond of -cursus en lees erover. De meeste kraambureaus in de regio en het OLVG zijn in het bezit van het WHO-Unicef Borstvoedingscertificaat, hierdoor wordt je begeleide om een optimale start van borstvoeding mogelijk te maken. In de praktijk houdt dat in grote lijnen in dat je baby bij je op de kamer blijft (als je in het OLVG bevalt), je baby niet onnodig bijvoeding krijgt en je wordt gestimuleerd om je baby vaak aan te leggen.

Hierbij gelden de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’:

  1. De praktijk heeft een beleid ten aanzien van de borstvoeding, dat standaard bekendgemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers worden de vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Moeders worden binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen met borstvoeding geven.
  5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.
  6. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, tenzij op medische indicatie.
  7. Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven (rooming-in).
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven.
  10. Bij het beëindigen van de zorg wordt verwezen naar borstvoedingsgroepen (moedergroepen)

 

Voorlichting en advies

Er worden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over borstvoeding georganiseerd door je verloskundige, het kraambureau of de lactatiekundige. Ook kun je tijdens de zwangerschap al een afspraak maken met een lactatiekundige voor een persoonlijk advies. Desgewenst kan de lactatiekundige je na de bevalling thuis begeleiden bij het geven van borstvoeding. In Amsterdam zijn verschillende zelfstandig lactatiekundigen werkzaam.

Voor meer informatie over borstvoeding kijk op: borstvoeding-ABC, la leche league, borstvoeding.com

 

Flesvoeding

Niet iedere vrouw kan of wil borstvoeding geven. Flesvoeding is dan een alternatief dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat die je kind nodig heeft. In flesvoeding zitten echter geen antistoffen die het immuunsysteem van je baby ondersteunen. Als jij, je partner of eventuele andere kind(eren) last hebben van astma of allergieën, dan kan het verstandig zijn om hypoallergene kunstvoeding te geven. De eiwitten in hypoallergene kunstvoeding hebben een speciale behandeling ondergaan, waardoor de kans op een allergische reactie bij je baby kleiner is.