VSV

Het VSV is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in Amsterdam Oost-Centrum: verloskundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders. 

Wij streven naar kwalitatief excellente geboortezorg voor alle zwangeren.

Het VSV Amsterdam Oost-Centrum maakt onderdeel uit van de Stichting Verloskunde Centrum Oost (VCO). De Stichting VCO is een samenwerkingsverband tussen zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en OLVG oost. Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van de verloskunde plaats binnen de stichting. 

  • In het Echopunt worden echo's gemaakt op verwijzing van de verloskundig zorgverlener;
  • Mocht je kind in stuit liggen dan kan er een verwijzing plaatsvinden naar het Versiepunt;
  • Informatie omtrent zwangerschap, voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding is te vinden onder het Voorlichtingspunt;
  • Lukt het zwanger worden niet vlot en spontaan, dan verwijzen wij door naar het Kinderwenspunt.

Bovenstaande zorg en informatie kunnen natuurlijk ook gegeven worden op de poli verloskunde van OLVG oost.