Moederraad

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Amsterdam Oost-Centrum hecht veel waarde aan cliëntparticipatie. Daarom is er een Moederraad opgericht. De Moederraad vertegenwoordigt het perspectief van de cliënt binnen het VSV en adviseert de stuurgroep en de werkgroepen van het VSV gevraagd en ongevraagd over de verbetering van de geboortezorg. Ook is de Moederraad bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en bij evaluaties. 

Momenteel is de Moederraad niet actief en zijn wij hard bezig om dit orgaan weer leven in te blazen, aangezien dit een essentieel stuk binnen de verbetering van de geboortezorg is. Mocht je interesse hebben om te zijner tijd deel te nemen in de Moederraad, geef dit dan aan bij je verloskundig zorgverlener.