Wie

Voor, tijdens en na je zwangerschap en bevalling kun je verschillende zorgverleners treffen. Onderstaand een opsomming van de zorgverleners binnen de geboortezorg met uitleg over hun functie.

Eerstelijns verloskundigen

Eerstelijns verloskundigen  begeleiden je vóór, tijdens en na je zwangerschap in een (groeps)praktijk buiten het ziekenhuis. Ze begeleiden baringen thuis en poliklinisch (in het ziekenhuis).

Klinisch verloskundigen

Klinisch verloskundigen werken uitsluitend in het ziekenhuis en hebben geen eigen praktijk. Zij controleren het verloop van de zwangerschap, begeleiden tijdens de bevalling en zo nodig in het kraambed.

Arts-assistenten gynaecologie

Arts-assistenten zijn artsen die al dan niet in opleiding tot medisch specialist zijn. Zij controleren het verloop van de zwangerschap, begeleiden tijdens de bevalling en zo nodig in het kraambed. Afhankelijk van hun ervaring, doen zij zelfstandig ingrepen.

Gynaecologen

Gynaecologen zijn medisch specialisten. Zij controleren het verloop van de zwangerschap en superviseren de klinisch verloskundige of arts-assistent bij het begeleiden van bevallingen. 

Voor het team van zorgverleners in OLVG oost, klik hier.

Kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden assisteren de verloskundige tijdens de bevalling thuis of bij een poliklinische bevalling in het ziekenhuis.

Kraamverzorgenden zijn de ondersteuning van ouders en hun pasgeborene in de eerste week na de bevalling en leren de ouders alles over de verzorging en voeding van de baby.

OKT

Ouder Kind Team (het oude 'consultatiebureau'). Hier wordt je kind gecontroleerd vanaf de eerste maand tot een leeftijd van 4 jaar. De landelijke vaccinatieprogramma’s lopen ook via het OKT.  Daarnaast kun je hier terecht voor informatie en hulp bij opvoedvragen.