Zorgverleners

Voor, tijdens en na een zwangerschap kunt u verschillende zorgverleners treffen.

Hier een opsomming van de zorgverleners binnen de geboortezorg met uitleg van hun functie.

Arts-assistenten gynaecologie

Een arts-assistent is een arts die nog geen medisch specialist is. Arts-assistenten houden ook spreekuur in de polikliniek en werken op de verpleegafdelingen. Arts-assistenten werken altijd onder supervisie van een medisch specialist.

Gynaecologen De medisch specialist is opgeleid tot gynaecoloog. Op de afdeling werken gynaecologen die die gespecialiseerd zijn in de verloskunde. Zie www.olvg.nl/gynaecologie/ons_team
Klinisch verloskundigen Een klinisch verloskundige uitsluitend in een ziekenhuis en heeft geen eigen praktijk. Zij controleert het verloop van de zwangerschap in het ziekenhuis en begeleidt tijdens de bevalling en zo nodig na de zwangerschap.
Kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden assisteren de verloskundige tijdens de bevalling thuis of op locatie bij een verplaatste thuisbevalling / poliklinische bevalling in het ziekenhuis.

Kraamzorg is de ondersteuning van ouders en hun pasgeborene in de eerste week na de geboorte. De kraamverzorgende is in die tijd uw steun en toeverlaat. Zij leert alles wat u als ouders moet weten over de verzorging en voeding van uw baby.

Verloskundigen De verloskundige begeleidt u vóór, tijdens en na uw zwangerschap in een (groeps)praktijk buiten het ziekenhuis. Ze begeleiden baringen thuis en poliklinisch in het ziekenhuis. Ze adviseren en ondersteunen u tijdens deze belangrijke periode. Zij werkt aan de beste zorg voor u en uw baby.
OKC

Ouder Kind Centra (het oude 'consultatiebureau').

Hier wordt u kind gecontroleerd vanaf de eerste maand tot 4 jaar. Ook vinden de landelijke vaccinatieprogramma's plaats in de OKC's. Daarnaast kun u hier terecht voor informatie en hulp bij opvoedvragen.