Prenataal onderzoek

In je zwangerschap kun je verschillende onderzoeken laten doen om meer informatie over de gezondheid van je ongeboren kindje te krijgen. Deze testen kunnen echter geen garantie geven op een gezond kindje en zijn daarom ook een keuze. Hieronder vind je kort uitleg over de mogelijke onderzoeken en links naar websites met meer informatie.

 

Prenatale echografie

Bij de echo wordt er gebruik gemaakt van ultrageluidsgolven, deze zijn niet schadelijk voor je ongeboren kind. Afhankelijk van de duur van de zwangerschap en de reden van het onderzoek kan gekozen worden voor een uitwendige echo (via de buikwand) of een inwendige (vaginale) echo.

Tijdens je zwangerschap kunt je een aantal echo’s krijgen:

  • Een termijnecho rond 10-12 weken, om te bepalen hoe ver je zwanger bent en dus een uitgerekende datum vast te stellen; 
  • Structureel Echoscopisch Onderzoek - SEO, bij 13 en 20 weken (meer info hieronder bij prenatale screening);
  • Op indicatie kan het nodig zijn om ook nog op andere momenten een echo te maken, bijvoorbeeld om de groei te beoordelen.

Voor meer informatie kijk op: Verloskunde Centrum Oost of Structureel Echoscopisch Onderzoek

 

Prenatale testen

Prenatale screening - NIPT, 13 en 20 weken SEO

Prenatale screening is de mogelijkheid om in de zwangerschap onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van één of meer aandoeningen bij je ongeboren baby. Deze onderzoeken hebben echter de beperking dat ze nooit 100% zekerheid kunnen geven op een gezonde baby.  De onderzoeken waar uit gekozen kan worden zijn: NIPT, 13 en 20 weken SEO.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij in het bloed van de moeder wordt gekeken naar het DNA van de baby (of eigenlijk de placenta), om zo te zien of de baby drager is van bepaalde syndromen.  Er wordt gekeken naar het syndroom van Down (trisomie 21), het syndroom van Edwards (trisomie 18) en het syndroom van Patau (trisomie 13). De NIPT geeft geen 100% zekere uitslag,  als de uitslag aangeeft dat je kindje mogelijk een syndroom heeft, dan kun je dit verder laten onderzoeken met behulp van prenatale diagnostiek, om op die manier wel zekerheid te krijgen.

Bij 13 en 20 weken kun je daarnaast kiezen voor een SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek), waarbij onder andere wordt gekeken of de rug en schedel gesloten zijn en naar de aanleg van de organen. Deze echo's kunnen aanwijzingen geven voor lichamelijke structurele afwijkingen bij je baby.

Voor meer informatie kijk op: prenatale screening, combinatietest of NIPT 

 

Prenatale diagnostiek - vruchtwaterpunctie, vlokkentest

Indien er bij de prenatale screening afwijkingen worden gevonden, dan krijg je de optie om vervolgonderzoek te laten doen om een zekere diagnose te verkrijgen. Dit noemen we prenatale diagnostiek en dit kan verricht worden middels een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest.

Bij de vruchtwaterpunctie wordt via de buikwand een beetje vruchtwater afgenomen. De cellen in dit vruchtwater worden onderzocht op chromosoomafwijkingen.

Bij de vlokkentest neemt de gynaecoloog via de vagina of via de buikwand een klein stukje placentaweefsel (moederkoek) weg. Dit wordt onderzocht op chromosoomafwijkingen.

Voor meer informatie kijk op: prenatale diagnostiek (AMC)